مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

6 حقیقت شگفت آور در مورد خوشحالی

بعد از بیست سال تحقیق در زمینه “روانشناسی مثبت” چه چیزی یاد گرفته‌ایم؟ ما یاد گرفته‌ایم که روابط اجتماعی ما، هم روابط دوستانه و هم روابط عاشقانه، تاثیر زیادی در میزان خوشحالی ما دارند. با اینکه انسان‌ها در چیزی که آنها را خوشحال می‌کند متفاوت هستند، اما تاثیر روابط اجتماعی در خوشحالی ما تقربیا همه گیر و جهانی است.

به گفته علم ازدواج با فرد مناسب باعث موفقیت بیشتر شما می‌شود.

عوامل زیادی در موفقیت دخیل هستند. طرز تفکر شما یکی از مهمترین آنهاست. ایجاد عزم راسخ، قدرت اراده و داشتن ثبات از عوامل کلیدی هستند دوست داشتنی بودن نیز تاثیر بسیار مهمی دارد. شما می‌توانید تمام این عوامل را در خودتان رشد داده و یا تقویت کنید. با وجود اینکه همه این عوامل در موفقیت و کسب و کار –