مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

کسانی که از نظر روانی قوی هستند از موفقیت دیگران خشمگین نمی شوند.

به عنوان یک روان درمان شاهد این بوده‌ام که چگونه خشم افراد به یک نیروی مخرب و سمی در زندگی آنها تبدیل شده است. زوج‌هایی را دیده‌ام که با یکدیگر رقابت می‌کنند و تلاش می‌کنند شریک زندگی خود را شکست دهند. و خانواده‌هایی را دیده‌ام که به دلیل حسادتی که نسبت به موفقیت‌های یکی از اعضای خانواده بوجود آمده، از هم پاشیده است.