مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: تشخیص مدیر بد.

نکته مدیریتی روز: تشخیص مدیر بد.

یکی از مهمترین شاخص های خوشحالی شما در محل کار، رابطه شما با رئیس‌تان است. بنابراین چطور می‌توانید قبل از پذیرفتن شغل و در حین مصاحبه رئیس آینده خود را ارزیابی کنید؟ در طول مصاحبه به رفتار و نحوه برخورد او با خودتان دقت کنید. آیا نسبت به او حس خوبی داشتید؟ آیا احتمال دارد با او به مشکل بخورید؟ در گوگل جستو کنید و پروفایل هایی او در شبکه های اجتماعی را بررسی کنید. سعی کنید با افرادی که قبلا با او کار کرده‌اند تماس گرفته و از آنها بپرسید که آیا کار کردن با او خوب است یا نه. در صورتی که در مصاحبه پذیرفته شدید، یک نصف روز را در شرکت و در کنار افرادی که قرار است با آنها کار کنید بگذارنید. و در نهایت به غریزه خود اعتماد کنید.

(Visited 89 times, 1 visits today)

برچسب ها