مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

آیا ما در حال تبدیل شدن به سگ پاوولف هستیم؟

سگ پاوولف چیست؟ سناریو 1: صدای موبایل شما بلند می‌شود. با سرعت نور گوشی خود را از جیب‌تان درآورده و آن را نگاه می‌کنید. ایمیل آمده است؟ در فیسبوک اتفاقی افتاده است؟ پیامک است؟ یا شما توهم زده‌اید؟ سناریو 2: چند دقیقه قبل به گوشی خود نگاه کردید. الان در صف سینما ایستاده‌اید. گوشی خود را درآورده و دوباره آن را نگاه می‌کنید که پیامی آمده است یا نه.