مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

این 5 عادت وقت تلف کردن را کنار بگذارید تا به یک هیولای بازدهی تبدیل شوید.

مدت زمانی که در یک روز در اختیار داریم محدود است. همه کارآفرینان نمی توانند روزی 18 ساعت کار کنند. وظایف شخصی و خانوادگی بخشی از زمان آنها را می گیرد. پس باید از زمانی که برای انجام کارهای مربوط به کسب و کار خود داریم بیشترین استفاده را ببریم. در اینجا 5 عادت وقت تلف کن را که بیشتر کارآفرینان به آن مبتلا هستند را نام می بریم.