مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

ایده آل گرایی

ایده آل گرایی یا کمال طلبی از دید روانشناسی، باوریست که در آن باید تمام کارها را به شیوه‌ای وسواسی کامل انجام داد و غیر از آن مورد قبول نیست. بسیار پیش آمده است که از اطرافیان شنیده ایم و یا خودمان گفته ایم که فلان شخص ایده آل گرا است و بلافاصله همه نظریات، افکار و کارهای آن شخص را به صرف اینکه از دید ما ایده آل گراست رد کرده و او را مورد نقد قرار می دهیم.

دوازده ترفند ذهنی که باعث می شود دیگران شما را دوست داشته باشند و به پیشرفت شما کمک کنند.

وقتی شما به سختی کار می کنید و از تمام توانتان برای رسیدن به اهدافتان استفاده می کنید، هر چیزی که برای شما سودمند باشد، قدرتمند است و مسیر موفقیت را برای شما آسان تر می کند. ترفند های ذهنی از شما یک جدی (Jedi: شخصیتی در فیلم جنگ ستارگان) نخواهند ساخت، اما استفاده از ویژگی های طبیعی ذهن در جهت برتری خود می تواند تاثیر مثبتی روی افرادی داشته باشد که شما با آنها برخورد می کنید.