مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

میخواهید مشهور شوید؟ پس یک محصول شگفت انگیز تولید کنید.

همه ما اشتباه می‌کنیم، اما تعداد کمی از ما اشتباهاتی مرتکب می‌شویم که 100 میلیون دلار ارزش داشته باشند. از همان نوع اشتباهاتی که نواح کوگان (Noah Kogan) موسس اپ سومو (AppSumo) ادعا می کند زمانی که از فیس بوک اخراج شد انجام داده است. از داستان کوگان درسهایی می‌توان یاد گرفت که برای تک تک ما مفید است.