مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

ساختن یک محصول “عالی” تنها نیمی از یک کسب و کار موفق است.

چه تفاوتی بین محصولی که در بازار موفق می شود با محصولی که موفق نمی شود وجود دارد؟ زمانی که برای اولین بار شروع به راه اندازی کسب و کار کردم فکر می کردم که مهمترین اصل یک ایده خوب برای درست کردن محصول، خلاقانه بودن آن است. من خوب بودن ایده را اینگونه اندازه گیری می کردم.