مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: به همکاری که بیماری روانی دارد کمک کنید.

اگر همکاری داشته باشید که مبتلا به یک بیماری روانی تشخیص داده نشده یا درمان نشده باشد و در کار شرکت تاثیر گذار باشد، چه کار می‌کنید؟ اگر گمان می‌کنید که همکارتان به اضطراب، افسردگی یا یک بیماری روانی دیگر مبتلا شده است، ابتدا به این فکر کنید که آیا شما شخص مناسبی برای صحبت کردن با او هستید یا نه.