مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

دو سوال ساده برای انعطاف پذیر شدن.

در عصری که کسب و کارها به سرعت در حال پیشرفت هستند، جای تعجب نیست که انعطاف پذیر بودن به عنوان مهارتی جدیدی که مدیران باید به دست آورند، مطرح شده است. در حالی که مدیران همیشه از مزایای شخصی انعطاف پذیری آگاه بودند، اما هیچوقت درک نمی‌کردند که برای تیم تحت مدیریت آنها و سازمان آنها نیز سودمند است.

نکته مدیریتی روز: با همکاری که روی اعصاب شما راه می‌رود چه کار باید کرد؟

در محیط کار امکان به وجود آمدن تنش زیاد است. در این مواقع، بسیاری از افراد از ترس آسیب زدن به روابط کاری، سعی می‌کنند واکنشی نشان ندهند. از طرف دیگر عصبانی شدن اوضاع را بدتر می‌کند و باید موضوع را به روش درستی حل کرد. قبل از هر چیز نیت شما باید افزایش همکاری و مشارکت باشد.