مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

10 روش کشف یک کارمند استثنایی.

اخیرا در یک تحقیق بین المللی از بیش از 500 رهبر تجاری نظر سنجی کرده و از آنها پرسیدند که چه چیزی یک کارمند خوب را از دیگران متفاوت می‌کند. هدف محققان این بود که بدانند چرا بعضی از مردم در محیط کار موفق تر هستند و جوابها شگفت انگیز بودند: رهبران “شخصیت” را به عنوان مهمترین دلیل انتخاب کردند.