مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

8 روش برخورد با دوستی که به شما آسیب رسانده است.

سم (Sam) و جیک (Jake) همکار بودند. آنها بهترین دوست هم نیز بودند. جیک می‌دانست که یکی از اهداف شغلی سم این است که بعد از بازنشسته شدن مدیر دپارتمان، جای او را بگیرد. جیک به بخش دیگری از شرکت علاقه مند بود. بنابراین زمانی که مدیر دپارتمان بازنشسته شد و جا برای مدیر بعدی باز شد، سم تصور می‌کرد که بهترین دوست او از او حمایت خواهد کرد.