مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: تمرین تمرکز حواس در زمان وقوع مناقشه.

مناقشه و کشمکش ذهن ما را ویران می‌کند: آمیگدال مغز زنگ خطر را به صدا در آورده و مواد شیمیایی زیادی را در بدن آزاد می‌کند. اما تمرین تمرکز حواس می‌تواند جلوی واکنش خودکار سیستم عصبی را بگیرد. زمانی که بدن شما وارد حالت بجنگ – یا – فرارکن می‌شود، حواستان به این باشدکه شما تحریک شده‌اید.

نکته مدیریتی روز: برای کارهای مهم زمان بیشتری بگذارید.

بعضی اوقات یک تغییر کوچک در نحوه استفاده از زمان می‌تواند باعث تمرکز بیشتر شما شده و از خستگی و کلافه شدن شما جلوگیری کند. اول از همه کارهای خود را اولویت بندی کرده و زمانبندی خود را بر اساس اولویت کارها تنظیم کنید. به عنوان مثال، فقط کارهایی که “باید انجام شوند” را در سر رسید خود بنویسید و کارهایی که “دوست دارید انجام دهید”

در زندگی به کارهای غیر ضروری توجه نکنید و در هر لحظه یک کار را انجام دهید.

مردم همیشه در مورد توانایی انجام چندین کار به طور همزمان صحبت می‌کنند و فکر می‌کنند یک استعداد است – اما من فکر می‌کنم که اینکار با موفقیت در تضاد است. وقتی همزمان چند کار انجام می‌دهید به این معنی است که توجه و تمرکز شما به چندین بخش تقسیم شده است. اگر در حال صحبت کردن با مشتری هستید و همزمان کارهای عادی روزمره را انجام می‌دهید و یا در حال خواندن مجله هستید، نمی‌توانید به طور کامل به صحبت های مشتری توجه کنید و در جریان کامل مکالمه نخواهید بود.

10 روش کشف یک کارمند استثنایی.

اخیرا در یک تحقیق بین المللی از بیش از 500 رهبر تجاری نظر سنجی کرده و از آنها پرسیدند که چه چیزی یک کارمند خوب را از دیگران متفاوت می‌کند. هدف محققان این بود که بدانند چرا بعضی از مردم در محیط کار موفق تر هستند و جوابها شگفت انگیز بودند: رهبران “شخصیت” را به عنوان مهمترین دلیل انتخاب کردند.