مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

فصل اول: موتور های جستجو چگونه کار می کنند.

موتورهای جستجو دو وظیفه عمده دارند: اول کاوش کردن سایت ها و ساختن فهرست از آنها، دوم ارائه لیست رتبه بندی شده از وب سایت هایی که از دید آنها بیشترین ارتباط را با عبارت جستجو شده توسط کاربر دارند. اینترنت را مانند شبکه ای از ایستگاه‌های مترو در نظر بگیرید. هر ایستگاهی یک سند منحصر به فرد است (معمولا صفحه وب، اما بعضی اوقات یک فایل PDF، JPG یا انواع دیگر فایل ها).