مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

9 عبارتی که آدم های باهوش هرگز در مکالماتشان استفاده نمی کنند.

همه ما چیز هایی گفته ایم که مردم برداشت متفاوتی از آنها داشته اند. این حرف های به ظاهر کم اهمیت باعث می شوند احساس نا خوش آیندی بوجود آید. مانند احساسی که در زمان گفتن یک حرف احمقانه به آدم دست می دهد. این اشتباهات گفتاری اغلب زمانی اتفاق می افتند که ما حرفهایی را به زبان می آوریم که از پیامد های نامحسوس آنها بی اطلاع هستیم.