مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

چه چیزی از یک گفتگوی سخت بدتر است؟ اجتناب از آن.

شما به عنوان یک مدیر و رهبر چگونه می‌توانید با حقایق مربوط به یک موقعیت روبرو شوید، بدون اینکه از طرد شدن بترسید و یا در صورت مخالفت صریح و شفاف با نظر کسی، نگران ایجاد مقاومت نباشید. من در شرکت‌های بزرگی مانند پپسی، شل و بی بی سی جهانی به عنوان مدیر و مشاور کار کرده‌ام.

پنج نکته برای سخنور عالی بودن.

هر چقدر هم در انتخاب کلمات دقت کنید، هرگز نمی توانید نحوه دریافت سخنان خود را کنترل کنید. با این حال چند چیز در کنترل شما هستند. مانند بجا بودن کلمات، شدت و قدرت و بلندی صدا. اینکه بدانید چه چیز هایی در کنترل شما هستند و از قبل آماده باشید، به شما کمک خواهد کرد تا از هر فرصتی بیشترین استفاده را برای برقراری ارتباط بکنید.