مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

چگونه بعد از اخراج شدن حقوق خود را در کمتر از یک سال سه برابر کردم.

وقتی در سال 2010 با مدرک لیسانس در رشته زبان انگلیسی فارغ‌التحصیل شدم آرزوهای بزرگی داشتم…و مسلما هیچ سابقه کاری نداشتم. می‌خواستم نویسنده شوم، اما هیچ چیز چاپ شده‌ای از خودم نداشتم. همانطور که می‌توانید حدس بزنید چند سال بعد خیلی خوب نبود. از سال 2010 به بعد: سه بار اخراج شده بودم. در مجموع 13 ماه.