مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

8 گام برای رشد شرکت.

زمانی که به عنوان یک کارآفرین کسب و کار خود را راه اندازی می‌کنید، مجبور می‌شوید شمشیر خود را تیز کرده و اهداف خود را بدرستی تعیین کنید و متعهد شوید که برای رشد شرکت قدم بردارید. بعد از اینکه اولین کسب و کار خود را راه انداختم و ماه ها با شکست روبرو شدم، در نهایت فرمولی پیدا کردم که با استفاده از آن مشتریان شروع به خرید کردن از ما کردند.