مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: وقتی توپ را از دست دادید، مسئولیت آن را به عهده بگیرید.

فارغ از اینکه چقدر سخت کوشی به خرج می‌دهید، احتمال اینکه یک روز کار خود را به درستی انجام نداده و باعث نا امیدی همکارتان شوید، وجود دارد. در این مواقع مشکل را پنهان نکنید و به همکارتان اطلاع دهید. شاید او راه حلی برای آن پیدا کند. اگر از شما خواسته شده است گزارشی تهیه کنید و شما قادر به انجام آن نیستید می توانید به همکارتان بگویید: “فکر می‌کنم کار من با مشکل روبرو شده است.

نکته مدیریتی روز: با همکاری که روی اعصاب شما راه می‌رود چه کار باید کرد؟

در محیط کار امکان به وجود آمدن تنش زیاد است. در این مواقع، بسیاری از افراد از ترس آسیب زدن به روابط کاری، سعی می‌کنند واکنشی نشان ندهند. از طرف دیگر عصبانی شدن اوضاع را بدتر می‌کند و باید موضوع را به روش درستی حل کرد. قبل از هر چیز نیت شما باید افزایش همکاری و مشارکت باشد.

از فولکس واگن یاد بگیریم: 6 نکته برای پشت سر گذاشتن رسوایی.

بیشتر از یکسال قبل از اعتراف فولکس واگن به تقلب عمدی در تست های انتشار گازهای گلخانه‌ای، آژانس حفاظت از محیط زیست از این شرکت در مورد اختلاف بین نتیجه آزمایش‌های رسمی و میزان بالای آلایندگی‌ خودروهایش در جاده تو ضییح خواست. این اولین نشانه رسوایی بود و بعد از اینکه آژانس حفاظت از محیط زیست تهدید کرد که مدلهای دیزلی این شرکت را تا انجام تحقیقات بیشتر تایید نخواهد کرد در نهایت آنها اعتراف کردند که از نرم افزاری استفاده کرده‌اند که در نتیجه تست های انتشار گازهای گلخانه‌ای تقلب می‌کند.