مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: مدیریت تفاوت فرهنگی در جلسات.

زمانی که می‌خواهید با افرادی از فرهنگ‌های مختلف جلسه تشکیل دهید، چطور می‌خواهید در طول جلسه، هم با یکدیگر همفکری کنید، تصمیم گیری کنید و تضاد ها را برطرف کنید و هم طوری رفتار کنید که همه حاضرین راحت باشند؟ اول از همه در مورد تفاوتهای فرهنگی افراد حاضر در جلسه مطالعه کنید، اما درگیر این نشوید که مردمی که یک فرهنگ خاص دارند، انتظار می‌رود چه رفتارهایی داشته باشند.

نکته مدیریتی روز: پیگیری کارها بعد از جلسه.

برای اینکه مطمئن شوید بعد از ترک جلسه بهره‌وری افراد پایین نیامده و به تصمیماتی که در جلسه اتخاذ شده است عمل خواهد شد، به صورت دقیق و شفاف نکاتی که در جلسه مطرح شد را در عرض 24 ساعت آینده برای کارکنان خود بفرستید و تصمیمات گرفته شده را پیگیری کنید. این نکات باید موارد زیر را شامل شود: مباحثی که در جلسه در مورد آنها بحث شد، نتایج کلیدی که به دست آمد، کارهایی که باید انجام شود و اینکه چه کسی و در چه زمانی باید این کارها را انجام دهند.

5 روش برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان در جلسات.

جمع کردن چند نفر دور هم برای صحبت کردن درباره یک مفهوم جدید یا برای توافق روی یک موضوع، چیز شگفت انگیزی است. اما زمانی که افراد از آن سوء استفاده کنند دیگر شگفت انگیز نیست. همه ما همکارانی داریم که متاسفانه در نحوه هماهنگی جلسه، میزبانی جلسه و مدیریت آن بی دقت هستند و به همین دلیل باعث اتلاف وقت دیگران شده و مانع از آن می شوند که افراد زمان بیشتری را صرف کار واقعی خود بکنند.