مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

5 مهارت فروش برای رونق دادن به کسب و کار.

بگذارید با گفتن این موضوع آغاز کنم که هیچ سحر و جادویی در فروش وجود ندارد. فروش یک عمل حیاتی در کسب و کار است که چه خوب چه بد، بدنام شده است. بنابراین من می‌خواهم این بدنامی را از آن پاک کنم و بعضی از افسانه هایی که در مورد آن گفته می‌شود را باز کرده و در ادامه بعضی از دیدگاه‌هایی را که با سختی فراوان در این حرفه به دست آورده‌ام با شما به اشتراک بگذارم.

5 روش برای فروش بهتر، نه فروش سخت تر.

در فروش، مشتریان سر سخت ترین منتقد شما هستند. وقتی با احتیاط تمام علاقه مند می‌شوند تا کالایی را خریداری کنند، به یکباره گارد گرفته و بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا پولی را که به سختی به دست آورده‌اند را خرج نکنند. اما کارآفرینان و فروشنده های باهوش راهی پیدا می‌کنند تا با مشتریان بالقوه رابطه برقرار کرده و سپس کالا یا خدمات خود را به آنها عرضه کنند.