مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

4 روش توسعه تفکر استراتژیک.

مدیریت یک شرکت کار ساده ای نیست. از یک طرف باید به کارهای جاری شرکت فکر کرد، و از طرف دیگر باید به فکر آینده آن بود. اساسا مدیر باید به صورت ذهنی در دو مکان متفاوت باشد. شما را نمی دانم، اما برای من در یک جا بودن هم به اندازه کافی چالس آفرین هست، چه برسد به دو جا (شوخی میکنم).

دوازده ترفند ذهنی که باعث می شود دیگران شما را دوست داشته باشند و به پیشرفت شما کمک کنند.

وقتی شما به سختی کار می کنید و از تمام توانتان برای رسیدن به اهدافتان استفاده می کنید، هر چیزی که برای شما سودمند باشد، قدرتمند است و مسیر موفقیت را برای شما آسان تر می کند. ترفند های ذهنی از شما یک جدی (Jedi: شخصیتی در فیلم جنگ ستارگان) نخواهند ساخت، اما استفاده از ویژگی های طبیعی ذهن در جهت برتری خود می تواند تاثیر مثبتی روی افرادی داشته باشد که شما با آنها برخورد می کنید.