مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

اندرو کارنگی غول فولاد آمریکا

خلاصه زندگی اندرو کارنگی 25 نوامبر 1835 در دانفرملین (Dunfermline) اسکاتلند به دنیا آمد. بعد از اینکه به آمریکا رفت در چندین شغل مرتبط با راه آهن کار کرد. در سال 1889 شرکت فولاد کارنگی را تاسیس کرد، شرکتی که در نوع خود بزرگترین شرکت دنیا بود. در سال 1901 شرکت را فروخت و بعد از آن وقت و سرمایه خود را وقف کارهای خیریه از جمله تاسیس دانشگاه ملون کارنگی (Carnegie-Mellon University) در سال 1904 کرد.