مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

مبانی زبان بدن.

“اگر زبان برای پوشاندن افکار انسان به او داده شده است، هدف از ژست ها و حرکات بدن فاش کردن آن افکار است.” جان ناپیر (John Napier) برای میلیون‌ها سال اجداد اولیه ما روی زمین زندگی کرده و در این دنیای خطرناک به گشت و گذار پرداخته اند. آنها به این جهت از پس اینکار برآمده‌اند که توانسته‌اند نیازها، احساسات، ترس‌ها و خواسته‌های خود را با یکدیگر در میان بگذارند.