مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

‌نکته مدیریتی روز: نه گفتن به پروژه های بیشتر.

گاهی اوقات از شما خواسته می‌شود در پروژه جدیدی مشارکت کنید. اما شما یا سرتان شلوغ است و یا علاقه‌ای به انجام آن پروژه ندارید. شاید حق انتخاب نداشته باشید، اما اگر حق انتخاب داشته باشید، چگونه پروژه را رد می‌کنید که برچسب “عدم مشارکت در کار‌ها” به شما زده نشود؟ اول درخواست را ارزیابی کنید.