مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

چیزهای بد برای همه اتفاق می‌افتد.

در حال تماشای اخبار تلویزیون هستید. گزارشگر در حال گزارش تصادف وحشتناکی است که در اتوبان رخ داده است. راننده‌ بی احتیاطی که در حین رانندگی خوابیده بود از پشت به ماشینی می‌زند که یک مادر و سه فرزندش در آن در حال حرکت بودند. مادر از حادثه جان سالم به در برده اما هر سه فرزند او کشته شده‌اند.

ایجاد تغییر و دنیای ناشناخته ها

جیم (Jim) در رویای نوشتن یک کتاب است، جنت (Janet) دوست دارد ادامه تحصل دهد، کارول (Carol) از کار خود متنفر است و راب (Rob) می‌خواهد 20 کیلو وزن کم کند. اما هیچکدام قدمی بر نمی‌دارند. آنها می‌توانند دلایلی برای شما بیاورند که چرا کاری انجام نمی‌دهند. “من وقت ندارم”، “من پول کافی ندارم، از عهدم آن بر نمی‌آیم،”

شما بزرگترین مانع در مسیر کارآفرین شدن خودتان هستید.

اگر به شما بگویم که بزرگترین مانعی که در مسیر شما برای شروع یا گسترش کسب و کارتان قرار دارد، به طور 100 درصد در کنترل شما است چه می‌کنید؟ همچنین اگر به شما بگویم که در صورت غلبه کردن به آن تمام زندگی و کسب و کار شما بهتر خواهد شد آنوقت چه؟ حال می‌خواهید به بزرگترین مانعی که سد راه کسب و کار ها و یا کارآفرینان جدید قرار دارد غلبه کنید؟ البته که می‌خواهید.