مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

ترک یک رابطه خشن آتش کارآفرینی را شعله ور کرد.

من خودم را یک فرد باهوش، مستقل و سر سخت به حساب می‌آوردم. قبل از شروع آن رابطه زیان بار، در مدرسه سرآمد دیگران بودم، در 22 سالگی اولین خانه را خریدم و بدون کمک دیگران از خودم و فرزندم نگهداری می‌کردم. همه اینها در حالی بود که دانشگاه هم می‌رفتم. با خودم فکر کردم تنها حلقه مفقود زندگی من یک شریک زندگی خوب است.

4 تمرین برای افزایش اعتماد به نفس.

از هر کارآفرینی درباره راز موفقیت او سوال کنید، “اعتماد به نفس” از مهمترین ویژگی هایی خواهد بود که او نام می برد. دلیل مهم بودن این ویژگی این است که کارآفرینان باید در حالی که با افراد مناسبی ارتباط برقرار می کنند استقلال داشته باشند، زمانی که ریسک می کنند آرام و معقول باشند، در حالی که رویای بزرگی در سر دارند در رابطه با چشم انداز های خود کاملا واقع بین باشند.