مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

مبانی زبان بدن.

“اگر زبان برای پوشاندن افکار انسان به او داده شده است، هدف از ژست ها و حرکات بدن فاش کردن آن افکار است.” جان ناپیر (John Napier) برای میلیون‌ها سال اجداد اولیه ما روی زمین زندگی کرده و در این دنیای خطرناک به گشت و گذار پرداخته اند. آنها به این جهت از پس اینکار برآمده‌اند که توانسته‌اند نیازها، احساسات، ترس‌ها و خواسته‌های خود را با یکدیگر در میان بگذارند.

مدیریت کنترل‌گرا آدمکشی است: کشتن کارکنان خود را متوقف کنید.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که شغل هایی که متقاضی زیادی دارند و از طرفی اختیار بسیار کمی به کارمند می‌دهند، احتمال مرگ آنها را تا 15.4 درصد بالا می‌برند. باید به موضوعی اعتراف کنم. در اوایل کار و زمانی که برای اولین مدیر چند نفر بودم، یک مدیر کنترل‌گرا بودم. به آن افتخار نمی‌کنم اما آنقدر روی تاثیر کار کارکنان روی مدیریت خودم متمرکز بودم که دیگر کنترل نکردن آنها کار سختی بود.

از رئیس خود متنفرید؟

استیسی (Stacey) در یک شرکت پیشرفته تکنولوژیکی کار میکرد و واقعا کارش را دوست داشت، تا اینکه رئیسش عوض شد. مدیر جدید، که پیتر نام داشت، ظاهرا از همه اعضای آن واحد بدش می‌آمد و کارآیی فردی و یا جمعی اعضا اهمیتی برای او نداشت. پیتر آدم سرد و غیر اجتماعی بود، همه چیز را موشکافی میکرد و دوست داشت در کارهایی که حتی تخصصی در آنها ندارد نظر بدهد.

نوشتن ایمیل با دقت یک نظامی

در ارتش، اگر قالب نوشتن یک ایمیل بد باشد ممکن است منجر به شکست یک عملیات شود. در طول خدمت در ارتش یاد گرفتم ایمیل را با چه ساختاری بنویسم تا شانس موفقیت عملیات بالا برود. بعد از اتمام خدمت، نکته هایی که در نوشتن ایمیل در ارتش یاد گرفته بودم را در ایمیل هایی که به همکاران و مشتریان می نوشتم نیز به کار بردم و در نتیجه نامه های من شفاف تر شدند، سریعتر درک شدند و پاسخ بهتری از گیرنده دریافت کردم.