مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: جابجایی نیروی خوب.

نکته مدیریتی روز: جابجایی نیروی خوب

زمانی که یک نیروی خوب قصد جدا شدن دارد، نگرانی در مورد از دست دادن دانش و تخصص او قابل درک است. چه کاری می‌توان انجام داد تا قبل از رفتن او تخصص او به شخص دیگری منتقل شود؟ اولین قدم این است که مشخص کنید دانش او را چگونه منتقل خواهید کرد، به چه کسی منتقل خواهید کرد و برای این انتقال دانش چقدر زمان دارید. به هیچ وجه سعی نکنید نیرویی که در حال ترک کردن است را مجبور کنید نحوه انجام کارهای خود را بنویسد. معمولا کسی به خود زحمت نوشتن نمی‌دهد و کسی نیز آن را نمی‌خواند. در عوض شخص دیگری را مامور کنید تمام مدت در کنار آن نیرو باشد و کارهایی که او انجام می‌دهد را یاد بگیرد. اگر زمان کافی و یا نیرویی که کارهای او را یاد بگیرد در اختیار ندارید، جلسه‌ای ترتیب دهید تا در آن نیرویی که قصد رفتن دارد تمام مسئولیت‌ها و نحوه انجام‌کارها و برطرف کردن مشکلات کاری را به دیگر پرسنل شرکت توضیح دهد. هدف این است که با جریان فکری او آشنا شوید.

(Visited 46 times, 1 visits today)